Spring naar de inhoud

Meer info

Wat is de oorsprong van de IRL-tool?

Deze IRL-tool is gebaseerd op een analysemethode die ontwikkeld werd door het Agence pour l’Entreprise et l’Innovation – AEI (wiens taken werden overgenomen door SOWALFIN), WSL en het Réseau LiEUUniversiteit van Luik, die de maturiteitsanalyse van het product/dienst-innovatie (TRL – Technology Readiness Level) en de maturiteitsanalyse van het bereiken van de doelgroep/markt (CRL – Commercial Readiness Level) hebben gematcht.*

Om in te spelen op de behoeften die innoverende ondernemers hebben bij hun technologieprojecten, ontwikkelde WSL de tool MatMaX. Met MatMaX kan gemeten worden welke mate van technische en commerciële rijpheid (respectievelijk TRL en CRL) technologieprojecten hebben. Verder dient het om te bepalen welke acties ondernomen moeten worden om binnen die matrix te evolueren, met de bedoeling om te komen tot een operationeel product dat zijn markt heeft gevonden.

*De TRL-as werd ontwikkeld door de NASA en helpt om de vorderingsstaat van de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen te evalueren.
De CRL-as is geïnspireerd door de methodologie “Customer development”.

Wat is een project?

In de IRL-matrix kan je jouw project omschrijven (product, dienst of proces waaraan je werkt) en uitleggen wat jouw verwachtingen zijn als jouw product/dienst de markt/doelgroep bereikt zal hebben. Niet elk project wordt op de markt gebracht, maar de doelgroep moet bepaald worden, net als jouw doelstellingen. Jouw project moet uit minstens één bouwsteen bestaan, die je dan volgens beide assen van de matrix (DRL en CRL) kunt beoordelen, aan de hand van de checklists.

Wat is een bouwsteen?

Om het project makkelijker te kunnen analyseren, is het in verschillende bouwstenen onderverdeeld. Deze bouwstenen zijn onderdelen van het innovatieproject, die individueel ontwikkeld of geoptimaliseerd worden om uiteindelijk tot een nieuw product, proces of dienst te komen (het resultaat van het project).

Idealiter wordt er een IRL-analyse van elke bouwsteen gemaakt, eerder dan van het project op zijn geheel. De bouwstenen kunnen immers elk op een ander ritme evolueren. Bouwsteen A kan bijvoorbeeld snel in ontwikkeling gaan, terwijl bouwsteen B langer in de verkenningsfase blijft hangen. Als de analyse voor het geheel van het project wordt gemaakt, dan blijkt dat het project zich in de verkenningsfase bevindt; de vorderingen voor bouwsteen A worden ondergewaardeerd en met het actieplan kan niet langer duidelijk worden bepaald welke acties dan voor bouwsteen A ondernomen moeten worden.

Nog een voordeel van de IRL-analyse per bouwsteen is dat andere toepassingsmogelijkheden van een bouwsteen gemakkelijker geïdentificeerd kunnen worden. Bij de analyse van de bouwsteen concentreert je zich eerder op het puzzelstuk dan op de gehele puzzel.

Bijvoorbeeld: in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe elektrische wagen kan het project onder anderen de volgende elementen bevatten:

  • Verbetering van de elektrische motor 
  • Ontwikkeling van een nieuwe batterij
  • Optimalisering van de conceptie van de auto
  • Ontwikkeling van een nieuwe generatie van laders
  • … 

In dit voorbeeld is het duidelijk dat, hoewel de auto een globaal project is, de verschillende bestanddelen elk afzonderlijk en op hun ritme kunnen evolueren.

Als je project echter niet in bouwstenen opgesplitst kan worden of als het gebruik van bouwstenen volgens jou niet relevant is, kan je voor jouw project één enkele bouwsteen creëren.

Gebruiksaanwijzing

1. Creatie van een project

Zodra je een gebruikersaccount hebt aangemaakt, kan je een project creëren. Klik op “Mijn project toevoegen” nadat je jouw account hebt aangemaakt, of klik op “Projecten” in het verticale menu en vervolgens op “Een project toevoegen”.
Drie velden moeten ingevuld worden:

  • Titel van het project
  • Beschrijving : Vermeld welk product, welke dienst of welk proces in het kader van jouw project ontwikkeld wordt.
  • Welke verwachtingen koestert je als het product of de dienst die je ontwikkelt, de markt/het publiek bereikt? Geef te kennen wat je als resultaat verwacht als het project tot een goed einde wordt gebracht. Is het de bedoeling om financieel rendement te bekomen? Moet de innovatie zijn doelgroep bereiken? …

2. Een bouwsteen aanmaken

Als je jouw project gecreëerd hebt, klik je op “Een bouwsteen toevoegen”: vul de naam van de bouwsteen en jouw doelgroep in. Alle velden kunnen in een andere taal vertaald worden. Je kan daarna beginnen met de evaluatie, aan de hand van de checklists. Als je vertrouwd bent met het bepalen van DRL- en CRL-niveaus, kan je ook onmiddellijk jouw positionering invullen.

Om een nieuwe, aan jouw project gelinkte bouwsteen aan te maken, klik je op “+ Een bouwsteen toevoegen”, bovenaan rechts op de pagina van het project.